03154751366 - 09133617256
فرش سجاده محراب نقش کاشان

شگفتانه محراب نقش 

با ثبت اطلاعات مسجد، حسینیه و بقاع متبرکه خود،.می توانید از بن هدیه خرید 5۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی محراب نقش بهره مند شوید.

چطور هدیه خود را دریافت کنم؟

پس از ثبت سفارش فرش سجاده ای برای مسجد یا نمازخانه مدنظرتان، .این بن هدیه به شما تعلق خواهد گرفت. کافی است فرم زیر را پر نمایید!

 

1اطلاعات مکان
2اطلاعات شخصی