03154751366 - 09133617256

نحوه نصب سجاده فرش

برای نصب سجاده فرش چه فرایندی باید طی شود؟ نصب فرش یکی از مراحل مهم پس از خرید است. زیرا حتی با خرید فرش با کیفیت و عالی هم، در صورتی که نصب ناقص و طبق اصول نباشد باعث از بین رفتن و نقص سجاده فرش‌ها خواهد شد.

همان طور که می‌دانید مساجد و حسینیه‌ها دارای شکل و اندازه های دقیق و منظمی نیستند. برای فرش کردن دقیق سجاده فرش  بهتر است هنگام تولید سجاده فرش اندازه ی رول‌ها برابر با طول صف نمازگزار بافته و برش داده شود. ما در این مقاله شما را با نحوه صحیح نصب سجاده فرش‌ها آشنا خواهیم کرد.

با نحوه نصب سجاده فرش آشنا شویم. - فرش سجاده ای محراب نقش کاشان

آشنایی با نحوه نصب فرش سجاده ای

نصب فرش سجاده‌ای از چند مرحله مهم تشکیل می‌شود که هر یک را برای شما به صورت دقیق توضیح می‌دهیم.

فرش سجاده محراب نقش کاشان

‌‌‌‌‌‌‌‌مرحله‌ی گرفتن سفارشات مشتری: اولین مرحله قبل از نصب فرش سجاده‌ای، ارسال تیم کارشناس حرفه ای به مکان مورد نظر برای تعیین اندازه دقیق و مشخص شدن قبله به وسیله‌ی قبله نما برای مساجد و حسینیه های سراسر کشور است .
مرحله‌ی نصب فرش سجاده‌ای: هر نصاب باید دو نکته اساسی و مهم را در نظر بگیرید. اولین نکته در نظر گرفتن سطح مسجد می‌باشد، زیرا در بعضی از نمازخانه‌ها یا مساجد سطح آن مکان با موکت فرش شده است. در این صورت اگر سجاده فرش‌ها با کیفیت باشند، باید موکت‌ها کامل جمع آوری شوند. زیرا احتمال چروک شدن و جمع شدن سجاده فرش روی سطح موکت وحود دارد .
دومین نکته روش نصب فرش سجاده‌ای می‌باشد. نصاب‌ها می‌توانند به دو روش آجری و موازی نمازخانه رو فرش کنند.
روش موازی ستون‌ها در هر ردیف مقابل هم دیگر قرار می گیرند و امکان برخورد نمازگزار در صفوف نماز زیاد است. اما در روش آجری احتمال برخورد نمازگزار در ردیف بعدی یا قبلی تقریبا غیر ممکن خواهد بود.

‌مرحله برش فرش سجاده ای :

1 -برش دقیق دور ستون های مسجد و نمازخانه

2- چرخش صحیح سجاده فرش ها با زاویه‌ی مناسب به دور ستون های مساجد.

3 -برش دادن کناره ها و حاشیه های فرش سجاده ای بدون هیچ گونه انحراف.

4- اضافه نبودن فرش سجاده ای روی لبه ی دیوار یا فرش.

مرحله دور دوزی و زیگزاگ فرش سجاده ای : آخرین مرحله‌ی تاثیرگذار برای کیفیت فرش سجاده و زیبایی نصب فرش ها، یک دور دوزی کامل و بدون عیب و نقص است. در این مرحله باید دور دوزی و زیگزاگ ها بدون هیچ گونه فاصله و به صورت توپر انجام شود. به طوری که رنگ‌های زیرین نخ از زیگزاگ ها بیرون نباشد و زیبایی سجاده فرش‌ها حفظ شود.

نصب رایگان فرش

شرکت فرش سجاده‌ای محراب نقش یک تولید کننده موفق و تخصصی در کاشان می باشد. محراب نقش با اعزام کارشناسان و نصابان حرفه ای به صورت رایگان توانسته است تا به امروز پروژه های فرش سجاده‌ای و فرش مسجدی را در سراسر کشور بدون هیچ نقصی با پایان برساند.