بهترین سجاده فرش برای هر مسجد خصوصیات مختلفی دارد. رنگ، شانه، نقشه و تراکم سجاده فرش، می‌تواند متنوع باشد. انتخاب بهترین سجاده فرش مناسب مسجد ما به شرایط مسجد و موارد استفاده‌ی فرش بستگی دارد. تعداد شانه‌ی دستگاه‌های بافت فرش ماشینی تأثیرات بسیاری در آن دارند و هرکدام از آن‌ها ویژگی‌های خاصی را به فرش می‌دهند.

ویژگی‌های فرش ماشینی با توجه به تعداد شانه‌ها

فرش ماشینی با دستگاه‌های مختلفی بافته می‌شوند که معروف‌ترین آن‌ها 500 شانه، 700 شانه، 1000 شانه و 1200 شانه است. هرکدام از این فرش‌ها خصوصیات متفاوتی دارند. البته تراکم و نوع نخی که در بافت فرش استفاده می‌شود نیز که در این مقاله قصد داریم فقط به تأثیر تعداد شانه‌ها در کیفیت و ویژگی‌های بپردازیم تا بهترین سجاده فرش را بهتر انتخاب کنیم.

سجاده فرش 700 شانه

سجاده فرش 700 شانه گره‌های بلندتری دارد و از این بابت ضخامت و ارتفاع بیشتری نسبت به فرش های بافته‌شده در شانه‌های دیگر دارد و به قالی‌های دستباف شبیه‌تر است؛ به دلیل بلند بودن ریشه‌ها این فرش ها از مدل‌های دیگر نرم‌تر هستند. به همین دلیل برای استفاده در مساجد مناسب‌ترند. سجاده فرش 700 شانه دارد نقش‌هایی هستند که جزئیات زیادی ندارد و حاوی نقشه‌های شلوغ با ریزه‌کاری‌های زیاد دارند نیستند.

سجاده فرش 1000 شانه

سجاده فرش 1000 شانه همان مشخصات فرش ماشینی 1000 شانه را دارد. تعداد شانه از نوع 700 شانه زیادتر است بنابراین تعداد ریشه‌های فرش بیشتر است. در این مدل ضخامت و ارتفاع فرش کمتر می‌شود. سجاده فرش 1000 شانه مقداری از خصوصیات فرش ها با شانه پایین‌تر و مقداری هم از خصوصیات فرش ماشینی با شانه‌های بالاتر را هم دارد. نقشه سجاده فرش 1000 شانه  با جزئیات بیشتری است و طرح‌های مورداستفاده در این نوع حاوی جزئیات و نقش و گل‌های زیباتری است.

سجاده فرش 1200 شانه

سجاده فرش 1200 شانه طرح‌های زیباتری نسبت به فرش‌های ماشینی با شانه‌های پایین‌تر دارند. سجاده فرش 1200 شانه در نقشه می‌شود عروس فرش‌های ماشینی نامید. این فرش  مثل یک تابلو فرش بسیار زیبا و بزرگ است. تعداد ریشه‌ها در این فرش‌ها بیشتر است ولی ارتفاع ریشه‌ها بسیار کم است. این فرش ها به علت نازک بودنشان برای مسجد مناسب نیستند و  سجده، تشهد و اقامه بسیار در نماز با ویژگی‌های این فرش ها کمتر سازگار است ولی زیبایی این فرش ها انکارناپذیر است و حقیقتاً فضای مسجد را دل‌نشین می‌کند.